תפריט

עובדים
tyert
נאור גלילי
מנכ"ל מכבי ישראל
tyert
אור שיניוק
מנהל אגף הספורט
tyert
אורית קופר
מנהלת אגף הספורט
tyert
דנה שבתאי
מנהלת אגף ספורט נשים ועוזרת מנכ"ל
tyert
דניאל פרידריך
יועץ משפטי
tyert
טלי פרץ
מנהלת חשבונות
tyert
לירון כהן
מנהלת אגף הכדורגל והכדורסל
tyert
מאיה מדרי
רכזת תמיכות
tyert
סמדר מימון
מנהלת תחום ביטוח ולשכת מנכ"ל
tyert
שי גליקשטיין
מנהל כספים