תפריט

הנהלת מכבי ישראל
tyert
אופיר פז פינס
יו"ר ההנהלה
tyert
חן שניידרמן
חבר הנהלה
tyert
יורם אייל
יו"ר המרכז
tyert
אבי אורטל
חבר הנהלה
tyert
אבי כחלון
חבר הנהלה
tyert
אבי לוזון
חבר הנהלה
tyert
אורה גלזר
חברת הנהלה
tyert
איתי מרגלית
חבר הנהלה
tyert
אלי רולוף
חבר הנהלה
tyert
אלכס שטילוב
חבר הנהלה
tyert
באסם סולימאן
חבר הנהלה
tyert
דורון שיטרוק
חבר הנהלה
tyert
דורותי גור
חברת הנהלה
tyert
דורית אגיב
חברת הנהלה
tyert
דן בוטוין
חבר הנהלה
tyert
ורד עצמון
חברת הנהלה
tyert
טאלי קריאף
חברת הנהלה
tyert
טוביה יוגב
חבר הנהלה
tyert
יגאל כרמי
חבר הנהלה
tyert
יונתן אלמוג
חבר הנהלה
tyert
יורם שוורץ
חבר הנהלה
tyert
יעל ארד
חברת הנהלה
tyert
מוכתר חידרי
חבר הנהלה
tyert
מורן מאירי
חבר הנהלה
tyert
משה גולדשטיין
חבר הנהלה
tyert
נאור ברכל
יו"ר אגף הספורט
tyert
נורית שרון
חברת הנהלה
tyert
נטע ריבקין
חברת הנהלה
tyert
ניר ענבי
חבר הנהלה
tyert
סיגל אולפינר
חברת הנהלה
tyert
עדי ביכמן
חברת הנהלה
tyert
עופר מור
חבר הנהלה
tyert
רונן שטיין
חבר הנהלה
tyert
רועי רחמים
חבר הנהלה
tyert
רינה דור
חברת הנהלה
tyert
שמעון מזרחי
חבר הנהלה
tyert
ששי שדה
חבר הנהלה
tyert
ארנון היימן
יו"ר הנהגת מכבי צעיר
tyert
דניאל אסנין
נשיא כבוד
tyert
יהודה עזרא
יו"ר ועדת ביקורת
tyert
סם אולפינר
סגן נשיא כבוד
tyert
שמואל שבח
יו"ר זבולון
tyert
נאור גלילי
מנכ"ל מכבי ישראל
tyert
אור שיניוק
מנהל אגף הספורט
tyert
דנה שבתאי
מנהלת אגף ספורט נשים
tyert
דניאל פרידריך
יועץ משפטי
tyert
יעקב מרמור
tyert
לירון כהן
מנהלת אגף הכדורגל והכדורסל
tyert
סגל אלון
דובר מכבי ישראל
tyert
שי גליקשטיין
מנהל הכספים
tyert
שי צוקרמן
חבר הנהלה
tyert
שי שכנר
חבר הנהלה