תפריט

קורסים והדרכות

לחצו על כל אחד מהפליירים לפרטים
לרישום ניתן לפנות למנהלי האגפים במכבי ישראל
לירון כהן - liron@maccabisport.org
אור שיניוק - or@maccabisport.org
אורית קופר - orit@maccabisport.org


לחצו לכל הפרטים


לחצו לפרטים