תפריט

פוליסות ביטוח עונות קודמות
פוליסות ביטוח- חברת הראל 
עונת 2017-2018
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 1/9/17-31/8/18:

פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים אגף הכדורגל עונת 2017-2018 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים אגף הספורט והכדורסל  עונת 2017-2018 - להורדה
מפרט לפוליסת ביטוח תאונות אישיות (כל הענפים) 1.9.17-31.8.18 - להורדה
פוליסת צד ג' לאגודות (כולל רשימת אגודות מבוטחות בביטוח צד ג') - להורדה
 

פוליסות ביטוח- חברת הראל 
עונת 2016-2017
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 1/9/16-31/8/17:


פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים אגף הכדורגל עונת 2016-2017 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים אגף הספורט והכדורסל  עונת 2016-2017 - להורדה
פוליסת ביטוח צד שלישי אגודות עונת 2016-2017 - להורדה
פוליסת ביטוח צד ג' אגודות מורחב עונת 2016-2017 - להורדה

פוליסות ביטוח- חברת הראל 
עונת 2015-2016
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 1/9/15-31/8/16:


פוליסת תאונות אישיות וגילוי נאות אגודות אגף הכדורגל 2015-16- להורדה
פוליסת תאונות אישיות וגילוי נאות אגודות אגף הכדורסל ואגף הספורט 2015-16. להורדה
פוליסת ביטוח צד ג׳ אגודות 2015-2016 להורדה

פוליסות ביטוח- חברת הראל 
עונת 2014-2015
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 1/9/14-31/8/15:

פוליסת תאונות אישיות וגילוי נאות אגודות אגף הכדורגל 2014-15- להורדה
פוליסת תאונות אישיות וגילוי נאות אגודות אגף הכדורסל ואגף הספורט 2014-15. להורדה
פוליסת ביטוח צד ג׳ אגודות 2014-15 להורדה


עונת 2013-2014
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 1/9/13-31/8/14:

פוליסה ומפרט תאונות אישיות אגודות 2013-2014   להורדה
פוליסת צד ג׳ עונת 2013-2014 להורדה


עונת 2012-2013
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 1/9/12-31/8/13:

פוליסה ומפרט תאונות אישיות אגודות 2012-13 להורדה
פוליסת צד ג׳ עונת 2012-2013- להורדה


עונת 2011-2012
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 1/9/11-31/8/12
פוליסת צד ג׳ עונת 2011-2012 להורדה
פוליסה ומפרט תאונות אישיות 2011-2012 להורדה


עונת 2010-2011
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 1/9/10-31/8/11
פוליסה ומפרט תאונות אישיות 2010-2011 להורדה
פוליסת צד ג׳ 2010-2011 להורדה


עונת 2009-2010
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 19/92009-31/8/2010
פוליסה ומפרט תאונות אישיות 2009-1010 להורדה
פוליסת צד ג׳ 2009-2010 להורדה


עונת 2008-2009
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 1/9/08-31/8/09
פוליסה ומפרט תאונות אישיות 2008-2009 להורדה
פוליסה צד ג׳ 2008-2009 להורדה


פוליסות ביטוח חברת שירביט
עונות 2005-2008


עונת 2007-2008
תקופת הביטוח של פוליסת אלה היא 1/9/2007-31/8/2008
פוליסה ומפרט תאונות אישיות 2007-2008 להורדה
פוליסה צד ג׳ 2007-2008 להורדה


עונת 2006-2007
תקופת הביטוח של פוליסת אלה היא 1/9/2006-31/8/2007
פוליסה ומפרט תאונות אישיות 2006-2007 להורדה 
פוליסה צד ג׳ 2006-2007 להורדה
פוליסה אחריות מעבידים 2006-2007 להורדה


עונת 2005-2006
תקופת הביטוח של פוליסת אלה היא 1/9/2005-31/8/2006
פוליסה ומפרט תאונות אישיות 2005-2006 להורדה
פוליסה צד ג׳ 2005-2006 להורדה
פוליסה חבות מעבידים 2005-2006 להורדה


חברת הביטוח אריה
עונת 2004-2005

תקופת הביטוח של פוליסת אלה היא 1/9/2004-31/8/2005
פוליסה ומפרט תאונות אישיות 2004-2005 להורדה
פוליסה צד ג׳ 2004-2005 להורדה


עונת 2003-2004
תקופת הביטוח של פוליסת אלה היא 1/9/2003-31/8/2004
פוליסת צד ג׳ 2003-2004 להורדה
פוליסה ומפרט תאונות אישיות 2003-2004 להורדה