תפריט

ניהול עמותה ואישור ניהול תקין
לקבלת תקנון של עמותות המסונפות למכבי ישראל יש לפנות ליועץ המשפטי של תנועת מכבי ישראל עו"ד דניאל פרידריך בטלפון 03-5746999 שלוחה 7 / 054-8885280