תפריט

חוק הספורט - עדכון
הסבר לחוק הספורט תיקון מס 15 - עונת 18-19
 
בתאריך 1/7/2018 פורסם ונכנס לתוקף תיקון מס' 15, לחוק הספורט, בעניין ביטוח ספורטאים, אשר יחל בעונת הספורט הקרובה  דהיינו 1/9/2018-31/8/2019.

על מנת להבין את החוק ולהיערך בהתאם לעונת 2018-2019 הכנו מדריך והסבר בנושא:

1) מכתב והסבר מקוצר לאגודות בנושא חוק הספורט מס 15 + שאלון וכתב התחייבות לספורטאי - מומלץ לבקרה ומעקב לגבי שחקני המועדון - ניתן להוריד בלחיצה על הקישור המצ"ב. 

2) מדריך והסבר מורחב  מטעם  יועץ הביטוח של מכבי ישראל עו"ד מירון זוצקי הכולל שאלות ותשובות - ניתן להוריד בלחיצה על הקישור המצ"ב.

3) מכתב מאת המוסד לביטוח לאומי בנושא מעמד מבטוחים בענפי הספורט - ניתן לקרוא בקישור המצ"ב 
    הסבר והנחיות לספורטאים בקטגוריה שכר של 1ש"ח - 5,300ש"ח - ניתן לקרוא בקישור המצ"ב.

האמור במכתב זה , על נספחיו , הינו לידיעה בלבד וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים הינה על אחריות המבצע בלבד.
 

חוק הספורט (תיקון מס' 10) התשע"ו – 2016
באוגוסט 2016 על מנת לנסות ולהקל על האגודות, מכבי ישראל יחד עם ח"כ מיקי זוהר יו"ר ועדת הספורט וח"כ יואל רזבוזוב יו"ר שדולת הספורט, עבר בכנסת תיקון מס' 10 לחוק הספורט , להלן החוק.
מטרת תיקון 10 לחוק הספורט הינה לפטור את הכפל הביטוחי הקיים כיום ומהווה עול כבד על ההורים ואגודות הספורט.
מצ"ב חוות דעת היועץ הביטוחי של מכבי ישראל והתייחסות למשמעויות האופרטיביות הנובעות  מתיקון 10 לחוק שבנדון:
החוק הספורט (תיקון מס' 10) התשע"ו -2016
1.  החובה לערוך ביטוח על פי חוק הספורט  ותקנותיו לספורטאים תחרותיים בוטלה לגבי:
1.1     ספורטאים " מקצוענים" המקבלים שכר משמעותי  (מעל שכר מינימום, 4,825 ₪ נכון ליולי 2016 ) בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט, אשר לגביהם  קיים פתרון של הביטוח לאומי על פי ענף נפגעי תאונות עבודה.
1.2     ספורטאים בליגה למקומות עבודה ובפעילויות תחרותיות דומות הנתמכות על ידי המעביד המבוטחים על ידי הביטוח הלאומי בענף ביטוח נפגעי עבודה.
1.3     ספורטאים שהם תלמידים , המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה.
 
2.  השחרור מהחובה לערוך ביטוח על פי חוק הספורט ותקנותיו לגבי הקטגוריות הפטורות הנ"ל, איננה שוללת את האפשרות הוולונטרית של האגודות לערוך ביטוח תאונות אישיות כמו זה שנערך לספורטאים תחרותיים שאינם פטורים מהביטוח, ונתונה לשיקול דעתם של האגודות תוך שיתוף פעולה עם הספורטאים והוריהם.
 
 בנוסף קיימת דרישה בתקנות לביטוח צד ג' (שחקן נ' שחקן).
 
 
סיכום
תיקון 10 לחוק הספורט פוטר ספורטאים בקטגוריות שונות מביטוח תאונות אישיות ובכך מונע כפל ביטוח ועלויות נוספות לאגודות ולהורים. מאידך מי שחל עליו חוק חינוך חובה הפוליסה הבית ספרית לא כוללת צד ג' והאחריות חלה על האגודות.
 
אין בחוות דעת זו מלחייב את מכבי ישראל בכל בעיה או דרישה כזו או אחרת –
הנ"ל מוצג לידיעה בלבד.