תפריט

טפסים
ביטוח לעונת 2023-2024
תאונות אישיות - איילון חברה לביטוח
ט
ופס רישום ספורטאים לעונת 2023-2024
יש להגיש את הרשימות אך ורק בקובץ אקסל המצורף, קבצים  בתוכנות אחרות או בכתב יד לא יתקבלו ולא יועברו לביטוח והספורטאים לא יבוטחו. 
נא להקפיד למלא את כל הפרטים: שם פרטי ומשפחה, תעודת זהות, תאריך לידה. כמו כן לכל מחלקה יש למלא גיליון בנפרד: בוגרים/בוגרות, נוער/נערות, בתי ספר, צוות וכד´.

יש לוודא קבלת הרשימות במשרדי מכבי ישראל

להורדת הטופס לחץ כאן 

צד ג ואחריות מקצועית אגודות - שלמה חברה לביטוח

טופס רישום צד ג ואחריות מקצועית אגודות - להורדת הטופס לחץ כאן

אחריות מעבידים אגודות - שלמה חברה לביטוח
טופס אחריות מעבידים - אגודות   - להורדת הטופס לחץ כאן
 

הגשת תביעות לחברת הביטוח איילון:
להלן טפסים הנוגעים להגשת תביעות ביטוח, הכוללים:
1. אופן הגשת תביעה - תאונות אישיות - להלן קישור להורדה
2. טופס הודעה על תאונה חברת הביטוח איילון  באמצעות געש סוכנות לביטוח- להורדת הטופס לחץ כאן
3. טופס ויתור על סודיות - להלן קישור להורדה
4. נספח מכתב העברה בנקאית- להלן קישור להורדה
5. שאלון ביטוח טופס הודעה על תאונות אישיות - להלן קישור להורדה


טופס הודעה על תאונה - חברת הביטוח הראל - להורדת הטופס לחץ כאן 
את הטופס יש לשלוח לחברת הראל, אגף תביעות חיים, סיעוד ותאונות אישיות רחוב אבא הלל 3 ת.ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802.
עונת 2017-2018 (1.9.2017-31.8.2018)
עונת 2016-2017 (1.9.2016-31.8.2017)
עונת 2015-2016 (1.9.2015-31.8.2016)
עונת 2014-2015 (1.9.2014-31.8.2015)
עונת 2013-2014 (1.9.2013-31.8.2014)
עונת 2012-2013 (1.9.2012-31.8.2013)
עונת 2011-2012 (1.9.2011-31.8.2012)
עונת 2010-2011 (1.9.2010-31.8.2011)
עונת 2009-2010 (1.9.2009-31.8.2010)

עונת 2008-2009 (1.9.2008-31.8.2009)