תפריט

המכבי הצעיר
 
מכבי צעיר הינה התנועה החינוכית של תנועת המכבי ומשמשת מלבד זרוע חינוכית גם עתודת דור ההמשך למנהיגות במכבי ישראל. תנועת מכבי ישראל מסייעת תקציבית לתנועת הנוער "מכבי הצעיר" וכן למסדר המכבים. בין חברי מסדר המכבים, ניתן למצוא מכבים ותיקים שהיו פעילים בצעירותם במגרשי הספורט ובפעילות ציבורית וחינוכית של תנועת מכבי.