תפריט

אודות מכבי ישראל
תנועת מכבי ישראל מהווה מסגרת ארגונית, ספורטיבית, חברתית וחינוכית המאגדת אגודות מכל רחבי הארץ. בתוך כך מהווה גוף מטה, שעיקר תפקידה לסייע בשירותים מרכזיים ושונים לכל אגודות מכבי, החברות בתנועת המכבי מכל רחבי הארץ. כיום חברות במכבי ישראל מעל 450 אגודות ספורט ב-45 ענפי ספורט שונים ומגוונים.

תנועת מכבי ישראל אחראית על פיתוח וטיפוח אגודות ברחבי הארץ ומסייעת להן ארגונית, מקצועית ותקציבית.

הפעילות השוטפת במכבי ישראל מרוכזת ומבוצעת באמצעות הגופים מקצועיים: כדורגל, כדורסל, ספורט, ספורט עממי, ספורט נשים, כספים וחשבונות והמטה המטפל במינהל ומזכירות.

הפעילות הספורטיבית עניינה בעיקר בענפי הספורט האולימפיים, אולם תנועת מכבי ישראל רואה חשיבות רבה בפיתוח הספורט העממי ותרבות הפנאי.

במסגרת התנועה מאוגדים מתנדבים פעילים וספורטאים.

תנועת מכבי ישראל מהווה מסגרת ואכסניה לדיאלוג בין אגודות הספורט להן יש מכנה משותף בתחום הרעיוני, החברתי והמקצועי. תנועת מכבי ישראל מאפשרת גם לאגודות מרוחקות וחלשות זכות קיום על ידי עזרה בקיום פעילות ספורטיבית במסגרת אגודות הספורט, וכן מסייעת לקיום פעילות ספורטיבית בעיירות פיתוח.

תנועת מכבי ישראל משמשת מסגרת יעילה ותשתית חשובה בקליטת ספורטאים עולים חדשים, תמיכה באגודות הנמצאות במצוקה תקציבית וסיוע לאגודות מצטיינות ואלופות.

מכבי ישראל מעניקה שירותים מרכזיים ומייצגת את האגודות החברות כלפי הרשויות השונות בענייני מיסוי, בטוח לאומי, ביטוח כללי ובנושאים משפטיים.

מכבי צעיר הינה התנועה החינוכית של תנועת המכבי ומשמשת מלבד זרוע חינוכית גם עתודת דור ההמשך למנהיגות במכבי ישראל. תנועת מכבי ישראל מסייעת תקציבית לתנועת הנוער "מכבי הצעיר" וכן למסדר המכבים. בין חברי מסדר המכבים, ניתן למצוא מכבים ותיקים שהיו פעילים בצעירותם במגרשי הספורט ובפעילות ציבורית וחינוכית של תנועת מכבי.

 לצפייה במצגת אודות מכבי ישראל - לחץ כאן