תפריט

ועדת כספים
tyert
גדעון בריקמן
יו"ר הוועדה
tyert
יעקב מרמור
גזבר כבוד
tyert
אבי לוזון
חבר ועדה
tyert
איתי מרגלית
חבר ועדה
tyert
אריה זייף
חבר ועדה
tyert
בני ברנשטוק
יו"ר ועדת השקעות
tyert
גולדשטיין משה
חבר ועדה
tyert
גלזר אורה
חברת ועדה
tyert
טל משיח
חבר ועדה
tyert
יואב מזרחי
יו"ר מכבי רעננה
tyert
יורם שוורץ
חבר ועדה
tyert
יצחק גבאי
חבר ועדה
tyert
נאור ברכל
חבר ועדה
tyert
שיטרוק דורון
חבר ועדה
tyert
נאור גלילי
מנכ"ל מכבי ישראל
tyert
ניצה הנדשטוק
מרכזת הועדה