תפריט

ועדת השקעות
tyert
אריה זייף
חבר הנהלה
tyert
בני ברנשטוק
יו"ר ועדת השקעות
tyert
גדעון בריקמן
יו"ר ועדת הכספים
tyert
יעקב מרמור
גזבר כבוד
tyert
לוזון אבי
יו"ר אגף הכדורגל
tyert
נאור גלילי
מנכ"ל מכבי ישראל
tyert
ניצה הנדשטוק
חבר הנהלה
tyert
נתן אברהם
חבר הנהלה