תפריט

עובדים
tyert
נאור גלילי
מנכ"ל מכבי ישראל
tyert
אור שיניוק
מנהל אגף הספורט
tyert
דנה שבתאי
מנהלת אגף ספורט נשים ועוזרת מנכ"ל
tyert
דניאל פרידריך
יועץ משפטי
tyert
טלי פרץ
מנהלת חשבונות
tyert
לירון כהן
מנהלת אגף הכדורגל והכדורסל
tyert
מורן מסיקה אידלמן
מנהלת אגף הספורט
tyert
ניצה הנדשטוק
מנהלת חשבונות (בהליך פרישה)
tyert
סמדר מימון
מנהלת תחום ביטוח ולשכת מנכ"ל
tyert
עודד אברמסון
מנהל אגף הספורט (בהליך פרישה)