תפריט

ועדת נשים
tyert
אורה גלזר
יו"ר הוועדה
tyert
נאור גלילי
מנכ"ל מכבי ישראל
tyert
אאורה פרידמן
חברת ועדה
tyert
אירית מלכה
חברת ועדה
tyert
דורית לימור
חברת ועדה
tyert
ורד עצמון
חברת ועדה
tyert
לירון כהן
חברת ועדה
tyert
מלי זלצר
חברת ועדה
tyert
סיגל אולפינר
חברת ועדה
tyert
דנה שבתאי
מנהלת אגף ספורט נשים