תפריט

ועדת ספורט
tyert
בן גל שלמה
יו"ר הוועדה
tyert
שי צוקרמן
חבר ועדה
tyert
אאורה פרידמן
חברת ועדה
tyert
אורית בר און
חברת ועדה
tyert
גדעון יבלונקה
חבר ועדה
tyert
דורית נאור
חברת ועדה
tyert
ורד עצמון
חברת ועדה
tyert
חן דיסקין
חברת ועדה
tyert
יואב נאמן
חבר ועדה
tyert
יוני אלמוג
חבר ועדה
tyert
ליאור דהן
חבר ועדה
tyert
עידו ברנה
חבר ועדה
tyert
רואי היסינג
חבר ועדה
tyert
רוני טסלר
חבר ועדה
tyert
ריקי קטנטרביץ
חבר ועדה
tyert
שי שכנר
חבר ועדה
tyert
דנה שבתאי
מנהלת אגף ספורט נשים
tyert
עודד אברמסון
מנהל אגף הספורט