תפריט

ועדת כדורסל
tyert
עו"ד שמעון מזרחי
יו"ר אגף הכדורסל
tyert
אורה גלזר
חברת ועדה
tyert
אלי רבי
חבר ועדה
tyert
אשר פאר
חבר ועדה
tyert
בני קוזליץ
חבר ועדה
tyert
יורם אסרף
חבר ועדה
tyert
משה גרוסמן
חבר ועדה
tyert
ספי צוק
חבר ועדה
tyert
עופר מור
חבר ועדה
tyert
רון וורוטיצקי
חבר ועדה
tyert
רועי לוי
חבר ועדה
tyert
שגיא כהן
חבר ועדה
tyert
שלמה (מומו) לוצקי
חבר ועדה
tyert
לירון כהן
מנהלת אגף הכדורסל