תפריט

ועדת כדורגל
tyert
משה גולדשטיין
חבר ועדה
tyert
תמיר גילת
יו"ר הוועדה
tyert
אבי לוזון
חבר הנהלה
tyert
אחמד חילו
חבר ועדה
tyert
אריאל שיימן
חבר ועדה
tyert
אריה זייף
חבר ועדה
tyert
באסם סולימאן
חבר ועדה
tyert
חיה יונה
חברת ועדה
tyert
חיים אזולאי
חבר ועדה
tyert
טל משיח
חבר ועדה
tyert
יוסי עזריאל
חבר ועדה
tyert
יעקב גלאם
חבר ועדה
tyert
מנדל דוידוביץ
חבר ועדה
tyert
צביקה ויצנר
חבר ועדה
tyert
לירון כהן
מנהלת אגף הכדורגל