תפריט

ועדת ביקורת
tyert
רו"ח יהודה עזרא
יו"ר ועדת ביקורת
tyert
איתמר הרמן
חבר ועדת ביקורת
tyert
רו"ח מיכאל אוליאל
חבר ועדת ביקורת
tyert
אורית גדות
מבקרת פנים
tyert
דוד ענוה
נציג משרד רו"ח בינדמן ענוה
tyert
נאור גלילי
מנכ"ל מכבי ישראל
tyert
ניצה הנדשטוק
הנהלת חשבונות