תפריט

ועדת ארגון מנגנון נכסים
tyert
משה גולדשטיין
יו"ר הוועדה
tyert
אורה גלזר
חברת ועדה
tyert
אלי רולוף
חבר ועדה
tyert
גדעון בריקמן
חבר ועדה
tyert
חיים ברביבאי
חבר ועדה
tyert
יורם שורץ
חבר ועדה
tyert
יעקב מרמור
חבר ועדה
tyert
סיגל אולפינר
חברת ועדה