תפריט

הנהלת מכבי ישראל
tyert
יורם אייל
יו"ר הנהלה
tyert
אבי לוזון
חבר הנהלה
tyert
אורה גלזר
יו"ר ועדת נשים
tyert
איתי מרגלית
חבר הנהלה
tyert
אלי רולוף
חבר הנהלה
tyert
אריה זייף
חבר הנהלה
tyert
באסם סולימאן
חבר הנהלה
tyert
גדעון בריקמן
יו״ר ועדת הכספים
tyert
דורון שיטרוק
חבר הנהלה
tyert
דורון שמחי
חבר הנהלה
tyert
דניאל אסנין
חבר הנהלה
tyert
ורד עצמון
חברת הנהלה
tyert
חיים ברביבאי
חבר הנהלה
tyert
טל משיח
חבר הנהלה
tyert
יגאל כרמי
חבר הנהלה
tyert
יואב מזרחי
חבר הנהלה
tyert
יונתן אלמוג
חבר הנהלה
tyert
יורם שוורץ
חבר הנהלה
tyert
יעל ארד
חברת הנהלה
tyert
יעקב מרמור
גזבר
tyert
יעקב שחר
חבר הנהלה
tyert
יצחק גבאי
חבר הנהלה
tyert
משה גולדשטיין
חבר הנהלה
tyert
נאור ברכל
יו"ר אגף הספורט
tyert
סיגל אולפינר
חברת הנהלה
tyert
עופר מור
חבר הנהלה
tyert
צבי ויצנר
חבר הנהלה
tyert
שאול זלצר
חבר הנהלה
tyert
שי צוקרמן
חבר הנהלה
tyert
שי שכנר
חבר הנהלה
tyert
שלמה בן גל
חבר הנהלה
tyert
שמעון מזרחי
חבר הנהלה
tyert
תמיר גילת
חבר הנהלה
tyert
אחיקם שושן
יו"ר הנהגת מכבי צעיר
tyert
יהודה עזרא
יו"ר ועדת ביקורת
tyert
סם אולפינר
יו"ר המרכז
tyert
שמואל שבח
יו"ר זבולון
tyert
נאור גלילי
מנכ"ל מכבי ישראל
tyert
ניצה הנדשטוק
מנהלת כספים וחשבונות
tyert
עודד אברמסון
מנהל אגף הספורט
tyert
דנה שבתאי
מנהלת אגף ספורט נשים
tyert
לירון כהן
מנהלת אגף הכדורגל והכדורסל