תפריט

פוליסות עונת 2021-2021
 

**הפוליסות יעלו בהקדם**

סכומי הביטוח המפורטים בכתב הכיסוי - לעונת 2020-2021
פוליסות תאונות אישיות, צד ג שחקן נגד שחקן, צד ג אגודה.
  
פוליסת תאונות אישיות –  כפי שמצויין בטבלה המופיעה בכתב הכיסוי
 סכומי הביטוח הותאמו לתקנות חוק הספורט התשנ"ה 1994, המופיע בקישור המצ"ב ולמדד האחרון הידוע (15/08/2020) כמפורט להלן:


הסכומים /הפרמיות יעודכנו לפי המדד בחידוש של כל שנה