תפריט

פוליסות עונת 2020-2021
 

פוליסות ביטוח- חברת איילון
עונת 2020-2021
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 1/11/20-31/8/21:


פוליסת ביטוח תאונות אישיות - אגף הכדורגל
ליגת על ולאומית  - 
להורדה
ליגה א' - להורדה
ליגה ב'  - להורדה
ליגת נשים  - להורדה
ליגות נוער מגיל 10  - להורדה
כדורגל נבחנים - להורדה

פוליסת ביטוח תאונות אישיות - אגף הכדורסל
ליגת העל גברים - 
להורדה
ליגה לאומית גברים - להורדה
ליגת העל נשים, ליגה לאומית נשים - להורדה
ליגה ארצית, ליגה א', ליגה ב' גברים - להורדה
ליגה ארצית, ליגה א' נשים - הורדה
כדורסל נבחנים  - להורדה
נוער , נערות כדורסל - להורדה
צוות כדורסל - להורדה

פוליסות ביטוח תאונות אישיות - אגף הספורט

ענף האיגרוף - להורדה
ענף האתלטיקה - להורדה

ענף הבדמינטון   - להורדה
ענף הג'ודו  - להורדה
ענף ההתעמלות – להורדה
ענף הטאקוונדו - להורדה
ענף הטניס שולחן  - 
להורדה
ענף הכדוריד ליגה ארצית - להורדה
ענף הכדורעף ליגות הגברים  - 
להורדה
ענף הכדורעף: ליגות הנשים  - להורדה 
ענף הסייף  - 
להורדה
ענף הקריקט  - להורדה
ענף השחייה   - להורדה
ענף השחייה - שחיינים עד גיל 10 - להורדה
ענף השייט  - להורדה
צוות - להורדה


פוליסות כלליות להורדה 
פוליסת תאונות אישיות ספורטאים גאקט  - להורדה
פוליסה אחריות מקצועית אגודות עונת 2020-2021 - להורדה
פוליסה לביטוח אחריות מקצועית -גאקט  - להורדה
פוליסה צד ג' שחקן נגד שחקן עונת 2020-2021 - להורדה
פוליסה צד שלישי אגודות עונת 2020-2021 - להורדה
פוליסת ביטוח צד שלישי  גאקט - להורדה
 

סכומי הביטוח המפורטים בכתב הכיסוי - לעונת 2020-2021
פוליסות תאונות אישיות, צד ג שחקן נגד שחקן, צד ג אגודה.
  
פוליסת תאונות אישיות –  כפי שמצויין בטבלה המופיעה בכתב הכיסוי
 סכומי הביטוח הותאמו לתקנות חוק הספורט התשנ"ה 1994, המופיע בקישור המצ"ב ולמדד האחרון הידוע (15/08/2020) כמפורט להלן:


הסכומים /הפרמיות יעודכנו לפי המדד בחידוש של כל שנה