תפריט

חוקים ותקנות

התיקון לחוק מועצת ההימורים
 

תקצוב אגודות באופן ישיר
 

השפעות דו"ח לובצקי על אגודות הספורט
 

דגשים לניהול תקין
 

מעבר קטינים בין אגודות
 
חוק הספורט ומינהל הספורט
 
חוק הספורט
 

 
אישורים לצורך ניכוי מס
 
האישורים הבאים, אינם נשלחים באופן אוטומטי ע"י מס הכנסה:
1) ניכוי מס במקור
2) אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (ניהול פנקסי חשבונות/ספרים)
 
על מנת לקבל האישורים הנ"ל, עליכם להכנס לקישור המצ"ב לפעול עפ"י ההוראות שלהלן:
1) לבחור את "אישור לתיק".
2) להעתיק את הסיסמא לאבטחה.
3) למלא את מס´ התיק (מס´ העמותה/ מס´ ח.פ.).
4) למלא בחלונית את כתובת הדואר האלקטרוני אליה תרצו לקבל את האישורים.
5) ללחוץ על אישור.
 
 
ניהול עמותה ואישור ניהול תקין
 
קבוצות אשר טרם השיגו אישור ניהול תקין ל- 31.12.2012 מתבקשות לטפל בנושא בדחיפות, מאחר ולא יתקבלו הקצבות מועצת ההימורים ללא קבלת אישור זה. ניתן להוריד את הטפסים הנדרשים וההנחיות מהקישורים המופיעים מטה.
 
אגודות אשר יש ברשותן אישור לשנת 2012 ואישרו את הדוחות הכספיים לשנת 2011, יכולות כבר להגיש את המסמכים הנדרשים לרשם העמותות עד לתאריך 30.6.2012 וזאת על מנת לקבל  אישור ניהול תקין ל- 31.12.2013 ללא עיכובים.
 
לקבלת תקנון של עמותות המסונפות למכבי ישראל יש לפנות ליועץ המשפטי של תנועת מכבי ישראל עו"ד דניאל פרידריך בטלפון 03-5746999 שלוחה 7 / 054-8885280
 

 
יום עיון "עדכונים בניהול עמותות ספורט"
 
יום עיון בנושא "עדכונים בניהול עמותות ספורט לשנת 2012" אשר נועד להקנות לבעלי התפקידים באגודות הספורט החברות בתנועת מכבי ישראל מידע אודות ההשפעות והשינויים הצפויים בניהול עמותות ספורט. יום העיון התקיים ביום חמישי ה- 17.5.2012 בכפר המכביה, רמת גן.
אמות המידה לחלוקת כספי מועצת ההימורים