תפריט

חוקים ותקנות

קובץ נוהלי עבודה מכבי ישראל
נוהל מתן שירותים - עדכון מיום 27.11.2019
מודל תמיכה באגודות מרכז מכבי 2020 - עדכון מיום 27.11.2019
מודל תמיכות בעממי - מרכז מכבי 2020 - עדכון מיום 27.11.2019התיקון לחוק מועצת ההימורים
 

תקצוב אגודות באופן ישיר
 

השפעות דו"ח לובצקי על אגודות הספורט
 

דגשים לניהול תקין
 

מעבר קטינים בין אגודות
 
חוק הספורט ומינהל הספורט
 
חוק הספורט
 

 
אישורים לצורך ניכוי מס
 
האישורים הבאים, אינם נשלחים באופן אוטומטי ע"י מס הכנסה:
1) ניכוי מס במקור
2) אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (ניהול פנקסי חשבונות/ספרים)
 
על מנת לקבל האישורים הנ"ל, עליכם להכנס לקישור המצ"ב לפעול עפ"י ההוראות שלהלן:
1) לבחור את "אישור לתיק".
2) להעתיק את הסיסמא לאבטחה.
3) למלא את מס´ התיק (מס´ העמותה/ מס´ ח.פ.).
4) למלא בחלונית את כתובת הדואר האלקטרוני אליה תרצו לקבל את האישורים.
5) ללחוץ על אישור.
 
 
ניהול עמותה ואישור ניהול תקין
 
לקבלת תקנון של עמותות המסונפות למכבי ישראל יש לפנות ליועץ המשפטי של תנועת מכבי ישראל עו"ד דניאל פרידריך בטלפון 03-5746999 שלוחה 7 / 054-8885280