תפריט

חוקים ותקנות
עדכונים בעקבות נגיף הקורונה
קריאה בהולה להצלת הספורט בישראל - מכתב מנכ"ל מכבי ישראל לשרת הספורט, שר האוצר ונציגי משרדיהם
הבהרות משרד התרבות והספורט לגבי התמודדות גופי ספורט בזמן משבר הקורונה - הנחיות משרד הבריאות לגבי קיום פעילות ספורט
מכתב לאגודות - התמודדות עם משבר הקורונה  - כלים להערכות לתקופת המשבר
חוזר משרד הבריאות והספורט בגין סיוע לגופי ספורט בעקבות נזקי מגפת הקורונה
קובץ - דיווח גופי ספורט לנזקי הקורונה - את הטופס יש לשלוח לדוא"ל Sports.COVID19@most.gov.il וכן עם העתק למנהל האגף הרלוונטי
לירון כהן - מנהלת אגף הכדורגל והכדורסל liron@maccabisport.org
מורן מסיקה אידלמן - מנהלת אגף הספורט moran@maccabisport.org
אור שיניוק - מנהל אגף הספורט or@maccabisport.org

חשיבות מרכזי הספורט בהתמודדות אגודות הספורט עם מגפת הקורונה - מכתב למנכ"ל משרד הספורט עו"ד יוסי שרעבי על חשיבות סיוע המרכזים לאגודות הספורט, בעיקר בעיתות אלו. 
הודעת החשב הכללי במשרד האוצר על הקלות וסיוע למוסדות ללא כוונת רווח


קובץ נוהלי עבודה מכבי ישראל
נוהל מתן שירותים - עדכון מיום 27.11.2019
מודל תמיכה באגודות מרכז מכבי 2020 - עדכון מיום 27.11.2019
מודל תמיכות בעממי - מרכז מכבי 2020 - עדכון מיום 27.11.2019התיקון לחוק מועצת ההימורים
 

תקצוב אגודות באופן ישיר
 

השפעות דו"ח לובצקי על אגודות הספורט
 

דגשים לניהול תקין
 

מעבר קטינים בין אגודות
 
חוק הספורט ומינהל הספורט
 
חוק הספורט
 

 
אישורים לצורך ניכוי מס
 
האישורים הבאים, אינם נשלחים באופן אוטומטי ע"י מס הכנסה:
1) ניכוי מס במקור
2) אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (ניהול פנקסי חשבונות/ספרים)
 
על מנת לקבל האישורים הנ"ל, עליכם להכנס לקישור המצ"ב לפעול עפ"י ההוראות שלהלן:
1) לבחור את "אישור לתיק".
2) להעתיק את הסיסמא לאבטחה.
3) למלא את מס´ התיק (מס´ העמותה/ מס´ ח.פ.).
4) למלא בחלונית את כתובת הדואר האלקטרוני אליה תרצו לקבל את האישורים.
5) ללחוץ על אישור.
 
 
ניהול עמותה ואישור ניהול תקין
 
לקבלת תקנון של עמותות המסונפות למכבי ישראל יש לפנות ליועץ המשפטי של תנועת מכבי ישראל עו"ד דניאל פרידריך בטלפון 03-5746999 שלוחה 7 / 054-8885280