טפסים


טופס רישום ספורטאים לביטוח תאונות אישיות וצד ג' (מלא) עונת 2016-2017
יש להגיש את הרשימות אך ורק בקובץ אקסל המצורף, קבצים  בתוכנות אחרות או בכתב יד לא יתקבלו ולא יועברו לביטוח. נא להקפיד למלא את כל הפרטים: שם פרטי ומשפחה, תעודת זהות, תאריך לידה. כמו כן לכל מחלקה יש למלא גיליון בנפרד: בוגרים/בוגרות, נוער/נערות, בתי ספר, צוות וכד´.
יש לוודא קבלת הרשימות במשרדי מכבי ישראל.
 

טופס רישום ספורטאים לביטוח צד ג' בלבד לעונת 2016-2017

טופס הודעה על תאונה - חברת הביטוח הראל
עונת 2008-2009 (1.9.2008-31.8.2009)
עונת 2009-2010 (1.9.2009-31.8.2010)
עונת 2010-2011 (1.9.2010-31.8.2011)
עונת 2011-2012 (1.9.2011-31.8.2012)
עונת 2012-2013 (1.9.2012-31.8.2013)
עונת 2013-2014 (1.9.2013-31.8.2014)
עונת 2014-2015 (1.9.2014-31.8.2015)
עונת 2015-2016 (1.9.2015-31.8.2016)
עונת 2016-2017 (1.9.2016-31.8.2017)

 


טופס נבחנים 2016-17