תפריט

יזכור הועידה ה-33

יעקב שאלתיאל ז"ל

אליעז וקסמן ז"ל

ורדית סלטר ז"ל

מנחם סבידור ז"ל

עו"ד אליהו גצלטר ז"ל

יוסף דולגין ז"ל