תפריט

יזכור הועידה ה-37

לוי אידלסון ז"ל

ידידיה בארי ז"ל

דני בכר ז"ל

אדורם בן דרור ז"ל

ישראל בן דרור ז"ל

יוסי גולדברג ז"ל

יאיר דורון ז"ל

משה הירש ז"ל

יצחק הברמן לנד ז"ל

איזו המאירי ז"ל

אורי זוהר ז"ל

אריה לנדה ז"ל

דרור מנר ז"ל

ראובן פריזנר ז"ל

בני ראב ז"ל

דרור רביזון ז"ל

יגאל שצקי ז"ל

משה זוסמן ז"ל

טוביה זילברמן ז"ל

אמנון מנדה ז"ל

אברהם פייגר ז"ל

יצחק פינשטיין ז"ל

טיבי פרידמן ז"ל

אמנון שצקי ז"ל